Att låta människor förändras
 Image

Nytt arbete. Ny utbildning. Ny personlig utveckling.
RM Interactions erfarna rådgivare hjälper dig och ditt företag i omställningssituation av både tjänstemän och kollektivanslutna, vid nyrekrytering, jobbmatchning och när kompetenshöjning eller validering efterfrågas.
Vi arbetar sedan snart 25 år med vägledning, motivation och stöd till personer i omställning eller som är arbetslösa. Företagets erfarna rådgivare arbetar ofta efter ICF:s standard.
Inte sällan kommer deltagare från andra kulturer.
Kort sagt, vi hjälper dig att komma rätt. Och att låta människor förändras.

Trygghetsfonden TSL är bildad av Svenskt Näringsliv och LO. TSL:s uppgift är att hjälpa uppsagda arbetare till ett nytt arbete eller att starta egen verksamhet. För ytterligare information om TSL och omställningsstödet, villkor och ansökan, ansökningshandlingar och blanketter, se http://www.tsl.se/.

Svenskt Näringsliv och LO har valt att ännu en gång teckna samarbetsavtal genom Trygghetsfonden TSL 
med RM Interaction AB.
Vi har haft uppdragsavtal from 2004.
Senaste avtalet gäller tom 20171031.

Efter Soliditets rating (ägs av Intrum Justitia) rankas RM Interaction AB som Trippel AAA from 20110720.
  
Att arbetsmarknaden ständigt förändras är ett faktum. I takt med nya villkor och konjunktursvängningar, anpassas företagen och dess personalstyrka därefter. Vilket får till följd att människor byter jobb allt oftare och i en allt snabbare takt.
Behoven av kompetensutveckling, hjälp till snabb och riktig rekrytering, och antalet omställningsprocesser växer i samma omfattning.
Och behovet av professionellt stöd blir bara större.

Det här gör RM Interaction för företag och individer:

 • VI TAR HAND OM hela omställningsprocessen både för tjänstemän och kollektivanslutna eller stödjer personalen/enskilda personer vid uppsägningar
 • VI HJÄLPER TILL vid rekrytering 
 • VI FÖRMEDLAR personal inom de flesta yrken och
  branscher 
 • VI STÖDJER personer att reflektera över sitt yrkesval
 • VI ERBJUDER ett program för kompetenshöjande insatser som ger nöjdare medarbetare
 • VI STÖDJER tjänstemän som tillhör TRR
  Trygghetsrådet. Man får en aktiv och engagerad omställning hos RM Interaction och har ändå kvar sin ekonomi hos TRR, mestadels bara AEG:n - numera.
  På TRR:s hemsida, http://www.trr.se/, finns mer info.
  RM Interactions efterskydd, om man går ut i "fel" anställning är 6 år.
  Svenskt Näringsliv, som äger halvparten av TRR Trygghetsrådet, förordar konkurrens när det gäller omställning och outpalcement - till störst nytta för personer i omställning!!
  En del av ComHems tjänstemän valde RM Inter-
  action (se under samarbetspartners, överst denna sida).

RM Interaction är företaget som ger dig ett stort engagemang och en personlig service. Vi är företaget med ett brett kontaktnät. I dagsläget har vi cirka 1500 arbetsgivare och ett stort antal jobbsökande i vårt nätverk.
Tillsammans med våra erfarenheter att göra personer jobbklara och få människor anknutna till arbetsmarknaden, engagerar vi oss så, att vi i uppnår bästa tänkbara lösning. Både för individer och företag.

Vid senaste mätningen får mer än 8 personer av 10 nytt arbete.

RM Interaction genomför just nu omställning i företag som är i likvidation, där vår samtalspart om medlemmar och anställda är en utsedd advokat.

Vårt företag arbetar inte med bemanning genom uthyrning av arbetskraft, utan mot fasta anställningar.

Behöver du rekrytera inom handel och butik samt lager kan vi hjälpa till. Likaså inom hotell och restaurang. Vi har även erfarna elektriker inom service och entreprenad, likaså inom området industri.
Just nu har vi bl a många butiks- och lagererfarna hos oss för rekrytering.
Även erfarna personer för hotell och restaurang.
Fråga oss om rekrytering, utan kostnad inom TSL-systemet, om du funderar på att anställa.
Mer att läsa finner du under området Rekrytering.
 

"RM Interaction hjälper dig och ditt företag att låta människor förändras. Med målet nytt arbete, ny utbildning, ny karriär. Alltid med utgångspunkt från individens och företagets behov".